Sopot

Przejdź do listy wpisów

Historia Sopotu

Sopot to pełne uroku i licznych atrakcji miasto uzdrowiskowe położone w centrum trójmiejskiej aglomeracji między Gdańskiem a Gdynią. Zabytkowe parki i ogrody, unikalna zabudowa, najdłuższe w Europie molo, Opera Leśna, tory wyścigów konnych, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny to atrakcje 40 tysięcznego Sopotu, malowniczo położonego pomiędzy Wzgórzami Morenowymi nad Zatoką Gdańską Morza Bałtyckiego.


Sopot jest miastem, które w początkach bieżącego stulecia uzyskało rangę jednego z najelegantszych i najbardziej odwiedzanych uzdrowisk europejskich. Uzyskanie tak wysokiej rangi Sopot zawdzięczał specyfice położenia, walorom środowiska  naturalnego i kulturowego, oraz ciągłości tradycji jego funkcji jako miejsca rekreacji i wypoczynku. W 1996 roku Rada Miasta Sopotu przyjęła Plan Strategiczny Miasta Sopotu,  (Uchwała nr XXXIII /523/2002) Celem planu jest określenie metod przygotowania i realizacji działań administracyjno- gospodarczych, mających służyć wszechstronnemu rozwojowi miasta. W założeniach do planu,  przyjmuje się czas ogólnej wizji i misji miasta do 2045 roku, a czas celów strategicznych do 2012 roku. Fundamentalnym elementem planu, jest przyjęta w nim misja: "Sopot to bezpieczne miasto uzdrowiskowe, o wysokim standardzie usług turystycznych, kulturalnych i kongresowych." W zakresie dotyczącym nieruchomości, w strukturze głównych celów planu znajdujemy sformułowanie: Miasto ładu przestrzennego, zadbanych domów i sprawnej infrastruktury technicznej. W tym obszarze działań celami szczegółowymi są:

  • zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • utrzymanie kameralnego zagospodarowania miasta
  • efektywne gospodarowanie majątkiem komunalnym
  • odnowione budynki wraz z ich otoczeniem
  • zróżnicowana oferta budownictwa mieszkaniowego
  • zapewnienie niezbędnego zasobu lokali socjalnych i zamiennych.

Już w okresie międzywojennym Sopot uzyskał renomę europejskiego uzdrowiska i ośrodka wypoczynku. W tym czasie ukształtował się zespół miejski Sopotu z ulicą Bohaterów Monte Cassino, Domem Zdrojowym, Grand Hotelem, molem i dzielnicą pensjonatów.

Pomimo że po wojnie funkcja ta uległa pauperyzacji, Sopot dalej był miejscem ściągającym letników, turystów i kuracjuszy, a obecnie odzyskuje swoją świetność.

W studium szczególne miejsce zajmuje rozwijająca się funkcja uzdrowiskowa i zagadnienia związane z kreacja tej funkcji w przestrzeni. Ujęcia wód mineralnych Św. Wojciecha i pobliski rozwijający się ośrodek wind -surfingowy stają się zarodkiem nowego ośrodka miasta o charakterze uzdrowiskowym (pijalnia wód, lecznictwo uzdrowiskowe, park zdrojowy), żeglarskim (port jachtowy) i wypoczynkowym (baza noclegowa).W połączeniu z terenami zielonymi ujęć wody przy ul. Bitwy pod Płowcami (urządzenia sportowe, park, hala widowiskowa) oraz hipodromem jest to obszar rozwoju funkcji rekreacyjno - uzdrowiskowych.

W tej dziedzinie Sopot ma duże osiągnięcia. Obecnie aktualne plany zagospodarowania przestrzennego stanowią 36 % powierzchni terenów zurbanizowanych (bez lasów).

Sopot leży na głównym ciągu komunikacji drogowej i kolejowej aglomeracji gdańskiej w jej centralnym paśmie, pełniąc przede wszystkim funkcje ośrodka rekreacji, turystyki, mieszkalnictwa i usług.

Tereny mieszkaniowe zlokalizowane są w zasadzie w centralnej części dolnego tarasu oraz na górnym tarasie, wchodząc w głąb trzech dolin.

Funkcja uzdrowiskowa i tereny rekreacji przenikają się na dwóch obszarach:

  • Centrum usługowe zlokalizowane jest na terenach otaczających ulicę Bohaterów Monte Cassino  wzdłuż głównego ciągu pieszego osi funkcjonalnej, miasta mola- Opera Leśna, Tereny Sportu w tym przede wszystkim hipodrom, korty tenisowe, zespół basenów w tym nowo wybudowany Park Wodny, dwa stadiony, ośrodek sportu wodnych, zimowych zlokalizowane są na obrzeżach terenów zainwestowanych.
  • Tereny nauki (uniwersytet) koncentrują się przy ulicy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum.

Ponad połowa obszaru miasta, tj. około 61,2% zajmują lasy, parki i zieleńce. Pod względem morfologicznym Sopot dzieli się na dwie część:

  • pas terenu pomiędzy morzem a skarpą (tzw. Dolny Sopot)
  • teren pomiędzy skarpą a lasami Wysoczyzny Gdańskiej (tj. Górny Sopot)

Rzeźbę terenu urozmaica szereg dolin ukształtowanych wzdłuż potoków, których ujściem jest zatoka Gdańska. Wzdłuż brzeg zatoki Gdańskiej rozciąga się plaża, oddzielona od  zainwestowania miejskiego pasa wydm.

Sopot posiada duże zasoby wysokiej jakości wody pitnej, źródła wód mineralnych korzystny klimat i walory uzdrowiskowe.

Dzisiejsza  zabudowa to większości efekt żywiołowej urbanizacji schyłku XIX i początku XX wieku, czego efektem było przekształcenie  podmiejskiej osady-kąpieliska w modne uzdrowisko.

Stara wieś Sopot w końcu XIX wieku staje się miastem, a u progu XX wieku jest to już duże, modne i tłoczne uzdrowisko.

Druga wojna światowa nie spowodowała dużych zniszczeń, w związku z czym miasto zachowało nie powtarzalny urok uzdrowiska z przełomu wieku, ze specyficzną zabudowa letniskową, willami i kamienicy wśród bogatej roślinności. Miasto podlega ochronie konserwatorskiej jako zabytkowy zespół  architektoniczno- krajobrazowy wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego. Służby konserwatorskie wytypowały 257 obiektów, które będą i częściowo już są wpisane do rejestru zabytków. Kilkaset pozostałych budynków z przełomu XIX i XX wieku, może mniej wartościowych pod względem architektonicznym stanowi jednak o tradycji kulturowej Sopotu.

Pensjonaty, domy letniskowe - charakterystyczny element zabudowy dolnego Sopotu.

Sopot to miejscowość turystyczna o statusie uzdrowiska. Od strony lądu miasto otaczają  zalesione wzgórza morenowe, od strony morza osłaniający Zatokę Gdańską Półwysep Helski powoduje, że wody sopockich plaż są cieplejsze niż w innych miejscowościach nad Bałtykiem. Do tego najdłuższe drewniane molo (511,5 m), popularny deptak - ul. Bohaterów Monte Cassino i Opera Leśna w której od kilkudziesięciu lat organizowany jest pod koniec sezonu letniego Międzynarodowy Festiwal Piosenki a przede wszystkim stylowa zabudowa.

Wymarzone miasto do zamieszkania szczególnie w miesiącach od września do maja, tworzące ponad milionową aglomerację trójmiejską, licząc ok. 40 tyś. stałych mieszkańców. Kupić mieszkanie w Sopocie to marzenie wielu Polaków z kraju i zagranicy.

Droższe, to lokale mieszkalne własnościowe w starej zabudowie z okresu między wojennego na. ul. Mickiewicza, Armii Krajowej, Haffnera ; ceny od 5000 - 10 000 zł/m2.

Dysponując większą gotówką i oczekując większego standardu możemy zakupić mieszkanie nowo budowane z pomieszczeniami garażowymi w budynkach na ul. Łokietka, Okrzei, Chrobrego, Andersa, Żeromskiego, Haffnera, za cenę 7000-11000/m2.

Najlepiej jednak byłoby  zamieszkać w willi położonej 200 m do morza z jacuzzi, sauną turecką, solarium i siłownia, z możliwością korzystania z hali garażowej na I piętrze o powierzchni użytkowej 100m2 za 1300000 zł tj. 13000zł/m2.

Partnerzy:

Pomorska Platforma Nieruchomości

Nieruchomości z najlepszej strony - Murator